מדיניות הפרטיות


עודכן ביום: 11 ביוני 2020

 

התנאים שלהלן מפרטים את עיקרי מדיניות הפרטיות הנוהגת על ידי אבן קיסר בע"מ (להלן: "אבן קיסר") באתר האינטרנט הנמצא בבעלות אבן קיסר ומופעל על ידה, תחת שם המתחם: mos.caesarstone.co.il, על כל חלקיו, לרבות חלקים, אזורים או מדורים של האתר ו/או שירותים הניתנים באתר ו/או אפליקציות ו/או יישומים ייעודיים של אבן קיסר, קיימים ו/או עתידיים, אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות כתובות או שמות מתחם (domain) ותתי שמות מתחם (sub-  domains)  דומים (להלן ייקרא ביחד ולחוד: "האתר") ועל השימוש בלומדת ההדרכה למעבדים במרכז ההדרכה באתר “Master of Stone” שיצרה ומפעילה אבן קיסר ("תוכנית ההדרכה", ויחד עם האתר- ה"שירות"), בין השאר, את האופן שבו ­­­­­­­­אבן קיסר אוספת ומשתמשת במידע הנמסר לה ו/או שנאסף על ידה במסגרת הגלישה ו/או השימוש בשירות (להלן: "מדיניות הפרטיות").

האמור במדיניות הפרטיות מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אולם מתייחס לגברים ולנשים כאחד.

מדיניות פרטיות זו, תחול על כל שימוש בשירות באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר אחר (טלפון נייד, טאבלט וכדומה).

המידע שנאסף על ידי אבן קיסר

אבן קיסר אוספת ומאחסנת מידע על המשתמשים בשירות כמפורט להלן:

מידע הנמסר בשירות ביוזמת המשתמש- 

מידע הנמסר באמצעות עמוד ה"צור קשר"- בעת השימוש בשירות ייתכן ו­­­­­­­­אבן קיסר תאסוף אודותייך מידע מזהה אישית. איסוף מידע זה יעשה אך ורק אם המידע נמסר על ידך ביודעין במהלך פעולות הרישום המבוצעות על ידך בשירות, למשל בעת שליחת שאלה או בקשה באמצעות עמוד ה"צור קשר" בשירות. מידע זה יכלול, בין היתר, שם פרטי ושם משפחה, כתובת, מדינה, דרכי יצירת קשר לרבות מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני, אותם תבחר להעביר ל­­­­­­­­אבן קיסר.

מידע הנמסר בעת ההרשמה והשימוש בתוכנית ההדרכה- בעת ההרשמה לתוכנית ההדרכה אנו נאסוף מידע אישי אודותייך הכולל את שמך המלא, מספר ת.ז., מייל, טלפון, מדינה ושם המעסיק שלך. כמו כן, אבל קיסר תאסוף ותעבד מידע הנוגע להדרכות ולמבחנים שתעבור כחלק מתוכנית ההדרכה.  

אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע האמור לעיל, אולם באם תבחר שלא למסור את המידע לאבן קיסר הדבר ישפיע על יכולתנו לענות לשאלותייך ולספק לך גישה לתוכנית ההדרכה.

מידע הנצבר על פעילות המשתמש בשירות-

כאשר נעשה שימוש בשירות, אבן קיסר אוספת באופן אוטומטי (כלומר, מבלי שתיעשה כל פעולה של מסירת מידע על ידי המשתמש) מידע אודות השימוש שלך בשירות (לדוגמא, העמודים בהם צפית, המדורים בהם גלשת, תוכן שצפית בו בשירות וכדומה) וכן מידע אודות המחשב ו/או כל מכשיר אחר שלך (טלפון נייד, טאבלט וכדומה) שבאמצעותו ניגשת לשירות, כולל כתובת IP של המשתמש וכדומה. דרכי האיסוף של המידע כאמור כוללות, שימוש ביישומים הצוברים מידע (עוגיות –קבצי cookie). קבצי Cookie הם קבצי טקסט קטנים שעשויים להיות ממוקמים בכל מכשיר באמצעותו אתה גולש באתר ומאפשרים לאתר לזהות באופן ייחודי את הדפדפן שלך או המכשיר שלך בכל פעם שמתבצע ביקור נוסף באותו אתר. קבצי Cookie משמשים בעיקר לצורך איסוף מידע סטטיסטי אודות פעילות המשתמשים באתר, לאיסוף מידע אודות הגלישה שלך באתר, וכדי לשמור מידע על המכשיר שלך אשר משמש לשמירת העדפותייך בפעם הבאה שתבקר שוב באותו הדף (למשל, העדפותייך בענייני שפה ותצוגה), וזאת לצורך תפעולם השוטף של אתרי האינטרנט ו/או האפליקציות וכדי לשפר את חוויית המשתמש בהם.

אם אינך מעוניין שימוקמו קבצי Cookie על מכשירך, באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן שלך (אם הדפדפן מאפשר זאת) כך שיחסום ו/או ימחק קבצי Cookie או שיתריע בפניך בשעה שקובץ Cookie נשלח. האופן שבו תעשה זאת תלוי בדפדפן האינטרנט שבו הנך משתמש ולכן עליך לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש (או לפנות לאתר האינטרנט של היצרן הרלוונטי של דפדפן האינטרנט שבו אתה משתמש), ושם תוכל לקבל את כל המידע הדרוש לך. זכור עם זאת, כי חלקים מסוימים באתר זמינים למשתמש רק באמצעות השימוש בקבצי  Cookie ואם תבחר לחסום ו/או למחוק קבציCookie  יתכן כי חלקים מסוימים באתר לא יהיו זמינים עבורך או שלא יפעלו באופן תקין. באפשרותך גם למצוא מידע מקיף נוסף אודות קבצי Cookie  בכתובת:  www.aboutcookies.org.

המידע שתמסור אודותיך בעת השימוש בשירות יישמר במאגר המידע של אבן קיסר ובאחריותה, והינך מאשר לאבן קיסר להחזיק את המידע אודותיך במאגר כאמור.

 

השימוש במידע

השימוש במידע כאמור, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת למטרות המפורטות להלן:

מידע הנמסר באתר ובתוכנית ההדרכה ביוזמת המשתמש- ישמש ליצירת קשר איתך (במקרה הצורך) לשם אספקת מידע נוסף המבוקש על ידך; לצורך שיפור האתר ותוכנית ההדרכה, והשירותים והתכנים המוצעים באתר ובתוכנית ההדרכה; וכן על מנת לאפשר לאבן קיסר להבין טוב יותר את השוק בו היא פועלת ולהתאים את פעילותה העסקית בהתאם. כמו כן, ככל שהסכמת לקבלת תוכן פרסומי מאבן קיסר, ישמש המידע לשליחת דיוור אינפורמטיבי במסגרת הניוזלטר או חומר פרסומי בנוגע למוצרים של אבן קיסר (כמפורט להלן), מעת לעת ולפי שיקול דעתה של אבן קיסר.

 

מידע הנצבר על פעילות המשתמש בשירות- ישמש לצורך שיפור השירות, השירותים והתכנים המוצעים בשירות , לצורך ניתוח סטטיסטי פנימי על היקף השימוש בשירות, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לשירות וכיוצא בזה; לשם התפעול השוטף, ניהול ופיתוח השירות.

דיוור ישיר וחומר פרסומי

בכפוף להסכמתך המפורשת, ­­­­­­­­אבן קיסר תהא רשאית להשתמש בנתונים שלך כדי לשלוח אליך מעת לעת, באמצעות דואר, דוא"ל או מסרונים לטלפון הנייד, דיוור אינפורמטיבי ומידע שיווקי ופרסומי מטעם ­­­­­­­­אבן קיסר ("חומר פרסומי"). יובהר כי במידה וסימנת כי הנך מאשר קבלת חומר פרסומי, בכל עת יהיה באפשרותך להסיר את כתובתך מרשימת הדיוור של ­­­­­­­­אבן קיסר באמצעות לחיצה על כפתור "הסר מרשימת תפוצה זו" שיופיע בכל הודעת מייל שתישלח אליך. במידה וההסרה לא צלחה, תוכל לפנות בכתב לשירות לקוחות של ­­­­­­­­אבן קיסר דרך האתר בלינק: [email protected]

מסירת מידע לצדדים שלישיים

אבן קיסר לא תעביר לצדדים שלישיים כלשהם מידע כלשהו אשר יש בו כדי לזהות אותך אישית ללא הסכמתך, למעט למקרים המפורטים להלן:

1. לצדדים שלישיים המספקים לאבן קיסר שירותים שונים הקשורים לתפעול ופיתוח האתר ותוכנית ההדרכה. צדדים שלישיים אלה רשאים לגשת ולעבד את המידע האישי שלך רק בהתאם להוראותיה של אבן קיסר ורק בכפוף למדיניות פרטיות זו; 

2. לצדדים שלישיים המספקים לאבן קיסר שירותי שיווק וכן לצדדים שלישיים המפעילים את שירותי הדיוור מטעם אבן קיסר (בכפוף להסכמתך בעת מילוי טופס באתר כמפורט לעיל);

3. באם הנך רשום לתוכנית ההדרכה, אבן קיסר תמסור מידע אודותיך בקשר עם תוכנית ההדרכה למעסיק שלך, לרבות מידע אודות חלקים מהתוכנית שעברת, ציוניך במבחנים שעשית כחלק מתוכנית ההדרכה וכדומה;

4. לכל גוף מוסמך על-פי דין, במידת הצורך;

5. לתאגיד חדש או אחר במקרה של מיזוג ו/או שינוי מבני של אבן קיסר עם גוף אחר או עם פעילותו של צד שלישי.

6. במקרה שתפר את תנאי השימוש ו/או אם תבצע באמצעות השירות, או בקשר עמו, פעולות האסורות על פי דין (לרבות פעולות שלפי שיקול דעת של ­­­­­­­­אבן קיסר יש בהן כדי לסתור כל דין), או ניסיון לבצע פעולה כאמור. במקרים אלה ­­­­­­­­אבן קיסר תהא רשאית למסור מידע מזהה אישית אודותיך ככל הנדרש לפי כל דין, לרבות ומבלי לגרוע, מקום בו יינתן צו שיפוטי או מנהלי למסירת פרטיך או המידע אודותיך כאמור לצד שלישי כלשהו;

7. במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, מכל מין וסוג שהוא, אם יהיו, בינך לבין ­­­­­­­­אבן קיסר ו/או מי מטעמה;

פרקטיקה נהוגה על ידי צדדים שלישיים

השירות עשוי להכיל קישורים לאתרים המופעלים על ידי גורמים שלישיים. ­­­­­­­­אבן קיסר אינה בעלת שליטה, אינה מפעילה ו/או מעסיקה גורמים שלישיים אלה ועל כן מדיניות הפרטיות שפורטה לעיל אינה חלה על מידע הנאסף על ידם.  

ההחלטה לגשת לאתר צד שלישי כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר אתה עובר לקישורים חיצוניים אלה, עליך לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וביתר התנאים וההנחיות באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם. מומלץ לבדוק את מדיניות הגנת הפרטיות של כל צד שלישי לפני שתעביר אליהם את הנתונים האישיים שלך.

אבטחת מידע

­­­­­­­­אבן קיסר מיישמת בשירות מערכות ונהלים לאבטחת מידע המקובלים בשוק. חשוב לזכור כי למרות שמערכות ונהלים אלה מצמצמים במידה ניכרת את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי המערכת, אין בהם בטחון מוחלט. בהתאם, אין באפשרותה של ­­­­­­­­אבן קיסר להתחייב כי השירות יהיה מוגן באופן מלא מפני גישה בלתי-מורשית.

זכויות המשתמש במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע עליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע. לפיכך, אם תרצה  לשנות מידע המזהה אותך אישית, אנא פנה אלינו באמצעות אפשרות ה "צור קשר" באתר בכתובת האינטרנט בקישור כאן , וציין בו כי אתה מעוניין  לשנות את המידע.

בנוסף, אם וככל שהמידע שבמאגרי אבן קיסר משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. אבן קיסר תמחק במקרה זה רק מידע הדרוש לה כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל, אולם מידע הדרוש לאבן קיסר לשם ניהול עסקיה יוסיף להישמר במאגריה של אבן קיסר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

העברת המידע מחוץ לישראל

אבן קיסר רשאית להעביר את המידע האישי שלך לספקים ו\או לאחסון בשרתים הנמצאים מחוץ לגבולות מדינת ישראל. אבן קיסר מתחייבת כי כל העברה כאמור מחוץ לגבולות מדינת ישראל תיעשה בהתאם להוראות הדין הרלוונטי, לרבות תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), תשס"א-2001.

שינויים במדיניות הפרטיות

­­­­­­­­אבן קיסר שומרת על זכותה לשנות, מעת לעת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי את הוראות מדיניות הפרטיות המפורטות לעיל. אם יבוצעו שינויים ו/או עדכונים כאמור, אלה יפורסמו בעמוד זה באתר, כעדכון למסמך זה, בו נעדכן את תאריך העדכון האחרון המופיע בראש מסמך זה, כך שבכל עת תדע מהם התנאים העדכניים. בהתאם, מומלץ להקפיד ולבקר מפעם לפעם בדף זה על מנת להתעדכן בשינויים אלו ולעיין בתנאי מדיניות הפרטיות.

כללי

על מדיניות פרטיות זו ועל האתר יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בהצהרה ו/או באתר הינו בבתי המשפט בתל-אביב-יפו.

צור קשר

במקרה של שינוי בפרטים האישיים שלך, או לבירורים לגבי האופן שבו אנחנו עושים שימוש במידע אודותיך, או אם יש לך הערות או שאלות בנוגע למדיניות הפרטיות של אבן קיסר, אנא פנה אלינו באמצעות אפשרות ה "צור קשר" באתר בכתובת האינטרנט בקישור כאן.

© כל הזכויות שמורות לאבן קיסר

התוכן הכלול באתר זה אינו כולל את כל המידע בנושאים המקצועיים, הבריאותיים והבטיחותיים אותם אתם צריכים להכיר וליישם במלואם בארגונכם.
אבן קיסר אינה מעניקה אחריות כלשהי לגבי איכות הכלים או אמצעי הבטיחות המוצגים באתר זה והתאמתם לצרכיכם.
אין לראות בתוכן הכלול באתר זה כל סוג של ייעוץ מקצועי, רפואי, בריאותי, או משפטי; או כפרשנות לכל חוק, תקנה או תקן.
המעבדים אחראים באופן מלא על בריאות ובטיחות העובדים שלהם ועליהם לדעת וליישם את הוראות הבטיחות הרלוונטיות לארגונם.
עיון באתר זה אינו תחליף לחובה להתייעץ עם אנשי מקצוע בתחום הבריאות ובטיחות.